Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LƯỢC SỬ LUẬT HÓA "HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH" TẠI HOA KỲ VÀ ĐỊNH HƯỚNG LẬP PHÁP CHO VIỆT NAM

Hồ Minh Thành

Tóm tắt


Hôn nhân đồng tính (HNĐT) đã trở thành một trong những vấn đề chính sách xã hội gây tranh cãi nhất trong thời đại chúng ta. Trong khi các cuộc tranh luận về quyền cho cộng đồng người đồng tính (LGBT) đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, chỉ mới gần đây, HNĐT đã vươn lên dẫn đầu chương trình nghị sự xã hội ở nhiều nước châu Âu và châu Mỹ. Một trong những nước có sự thay đổi chính sách đáng chú ý này là Hoa Kỳ, từ một vụ việc về yêu cầu kết hôn năm 1970 đến ngày mà Toà án tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết rằng quyền kết hôn của các cặp đồng giới sẽ được bảo vệ trên toàn bộ 50 bang của nước này năm 2015. Chính vì vậy, bài viết tập trung nghiên cứu phân tích sự thay đổi chính sách này tại Mỹ qua các điểm mốc thời gian chính. Từ đó, tác giả cũng đề xuất các giải pháp phù hợp cho thực tiễn của Việt Nam nhằm mục đích hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính trong tương lai gần.


Toàn văn: PDF