Chi tiết về Tác giả

Dũng, Trần Văn

  • S. 8(125) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Đi tìm lai lịch những cổ vật-viết tiếp câu chuyện lịch sử/ In search of antiquities’ origin - going on writing the historical story
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2(136) (2017) - TRAO ĐỔI
    Dấu tích địa điểm vua Duy Tân bị Pháp bắt từ góc nhìn của người nghiên cứu điền dã. /The trace of location where Emperor Duy Tân was captured viewed from a field researcher.
    Tóm tắt  PDF