Chi tiết về Tác giả

Văn, Đinh Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

 • S. 6(140) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Trò chuyện cùng người “gánh rối nước” xứ Huế./A conversation with the manager of “the water puppet troupe” in Huế.
  Toàn văn  PDF
 • S. 2(145) (2018) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Thực trạng phát triển nghề nấu dầu tràm ở Thừa Thiên Huế./Current development of cajuputi oil processing in Thừa Thiên Huế Province.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(145) (2018) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Phóng sự ảnh: Quy trình chiết xuất tinh dầu tràm Huế./Reportage photos: Extraction processing of cajuputi essential oil
  Toàn văn  PDF
 • S. 6(149) (2018) - Xuôi dòng An Cựu
  Phát triển tiềm năng du lịch đường thủy trên sông An Cựu./Development of the potentials of waterway tourism of An Cựu River.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(153) (2019) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Người kể chuyện áo dài Việt Nam./Narrator about the áo dài Việt Nam (Vietnamese traditionnal dress).
  Toàn văn  PDF