Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(71) (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về hai đạo sắc phong thời Quang Trung mới được phát hiện/Two Royal-Recognition Decrees of King Quang Trung’s Reign Just Found

Lê Thị Toán, Lê Thiện Gia

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu hai đạo sắc phong dưới thời Quang Trung năm thứ 5 (1792) mới được phát hiện còn khá nguyên vẹn. Nội dung của hai đạo sắc đều gia tăng mỹ tự cho các vị thần được thờ tại tỉnh Bắc Ninh, đọc rất rõ ràng. Cả hai đạo sắc đều được viết bằng chữ Hán theo lối chân phương trên giấy long đằng mỏng, mềm và dai - loại giấy chỉ thấy ở các sắc phong đầu thời Gia Long. Dấu ấn triện đóng trên hai đạo sắc khắc 4 chữ Sắc thụ chi bảo, đây là dấu ấn triện rất hiếm thấy dưới thời Tây Sơn. Chúng tôi giới thiệu hai đạo sắc mới được phát hiện này để góp thêm một tư liệu cho việc nghiên cứu về thời Tây Sơn.

ABSTRACT

The article writes about the two royal-recognition decrees dating back to the 5th year of King Quang Trung’s reign (1792) that have just been discovered in relatively intact conditions.The highly readable contents of both the two decrees give more compliments to the deities worshiped in Bắc Ninh. Both are in Chinese in a plain style, written on a kind of thin, soft and tough traditional paper with patterns of flying dragons -The kind of paper so far only found on royal decrees of the early years of King Gia Long’s reign. The seals found on the above decrees write “Sắc thụ chi bảo”. This is a rare seal for the Tây Sơn Dynasty. The discovered royal decrees will certainly contribute to the research on the Tây Sơn’s time. 


Toàn văn: PDF