Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(80) (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Huế: điểm đến của những mô hình du lịch thiện nguyện/Huế, The Destination for Voluntary-activity Tours

Trần Thanh Hoàng

Tóm tắt


Ngoài những di sản liên quan đến kiến trúc cung đình, Huế còn được biết như là một vùng đất Phật với những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần phong phú. Tuy nhiên, những tiềm năng đó chưa được ngành du lịch khai thác đúng mức, chưa coi đó là một sản phẩm du lịch quan trọng. Đặc biệt Phật giáo Huế còn được biết đến với những hoạt động từ thiện xã hội - hoằng pháp sôi nổi. Trong khi đó, hiện nay phong trào du lịch thiện nguyện đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như Việt Nam. Những hoạt động từ thiện xã hội rộng rãi của Phật giáo Huế là những điều kiện thuận lợi để loại hình du lịch thiện nguyện có điều kiện phát triển, tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách. Đó cũng là một trong nhiều phương cách để ngành du lịch Huế đa dạng hóa sản phẩm, níu kéo thời gian lưu trú và tăng thêm số lần ghé lại của du khách khi đến vùng đất này.

ABSTRACT 

        Besides the heritage of royal architecture, Huế is also known as a Buddhist land with its rich tangible and intangible cultural values. However, those potential advantages have not been properly put to use by the tourist agents. They have not been recognized as important potential tourist product. Especially, Huế is also noted for its activities related to voluntary humanitarian projects and Buddhist propagation. Meanwhile, the voluntary-activity tours are developing well in and outside Vietnam. The voluntary activities of Buddhism in Huế are advantageous conditions for the development of the voluntary-activity tours. These tours are one of the means to help diversify the local tourist products, lengthen clients’ stay, and inscrease the frequency of the clients’ visits to this land.


Toàn văn: PDF