Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 8(125) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đôi nét chấm phá về phở những năm gần đây (Tiếp theo)/ Some features about “Phở” in recent years (continued)

Nguyễn Xuân Hiển, Jane T. Chang, Margret J. Vlaar

Tóm tắt


Bài viết ghi lại những điều mắt thấy tai nghe của các tác giả về bức tranh sinh động và đa sắc của phở từ các góc độ: Nguồn gốc hình thành và sự thích ứng đa dạng của phở ở những vùng miền khác nhau, vào những thời kỳ khác nhau, ở cả trong nước và trên thế giới; Nét văn hóa ẩm thực qua cách thưởng thức phở; Phở nhìn từ khía cạnh kinh tế; Vấn đề an toàn thực phẩm với phở… Từ đó, các tác giả cho rằng, càng đi nhiều, càng gom góp nhiều tài liệu, càng thấy thế giới phở thật mênh mông, nhiều sắc thái… không bút nào tả nổi và vô số công việc cần làm ngay để giữ cho phở mãi là tinh hoa của ẩm thực Việt Nam.

ABSTRACT

 

The article explains what the author has experienced of “Phở” in various aspects: Its origin and diverse adaptability in different regions andt periods, at home and abroad; cuisine culture through enjoying “Phở”; “Phở” viewed from economic aspect; Food safety issues with “Phở”. Then, the author concludes that the more he travels and gathers documents, the more he feels the undescribable diversity and various nuances of “Phở”, and much work to be done immediately to preserve the juice of Vietnamese cuisine.


Toàn văn: PDF