Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(118) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thống kê thành phần loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Listing of species of vascular plants with medicinal value in Thừa Thiên Huế Province

Lê Nguyễn Thới Trung, Nguyễn Thị Khánh Quỳnh, Hồ Thị Cẩm Giang

Tóm tắt


Dựa vào các nguồn tài liệu đã công bố, nhóm tác giả bài viết đã thống kê được 1.126 loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu thuộc 177 họ, 4 ngành thực vật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xét về công dụng chữa bệnh, các loài thực vật bậc cao ở Thừa Thiên Huế có thể trị được 20 nhóm bệnh, trong đó có nhiều loài sử dụng được nhiều bộ phận như lá, rể, vỏ cây, hoa, quả... để chữa trị các bệnh khác nhau. Từ đó, các tác giả bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên quý giá này.

ABSTRACT

 Based on published sources, the authors of the article have listed 1,126 species of vascular plants belonging to 177 families and 4 genera with medicinal value in Thừa Thiên Huế Province. For medicinal purposes, species of vascular plants in Thừa Thiên Huế can be used to effectively treat 20 groups of different diseases. Various parts like leaves, roots, bark, flowers and fruits of many of these plants can treat various diseases. Thus, the author proposes some measures to preserve and develop these precious resources.

 


Toàn văn: PDF